DEVI - podlahové kúrenie

Referencie Kontakt

NOVINKY

18. 5. 2015 DEVIreg Touch v novom dizajne
DEVIregTM Touch „IVORY“ - najpredávanejší termostat pre elektrické podlahové vykurovanie teraz aj v novej fabe „Ivory „ – slonovinová. »
10. 8. 2013 Porovnanie elektrického a teplovodného vykurovania
Na základe ekonomickej a energetickej analýzy vyšli investičné náklady pri elektrickom podlahovom vykurovaní o 46,8 % a prevádzkové náklady o 6,6 % výhodnejšie v porovnaní s teplovodným podlahovým vykurovaním »
Newsletter
Školenia
Prihláste sa na školenie,
alebo do nášho newslettru
Vykurovanie »

Devilink™ - skrátený návod

Skrátený návod na zapojenie systému Devilink™ - bezdrôtovej regulácie akéhokoľvek vykurovania.

Skrátený návod konfigurácie - pridanie zariadenia:

- CC jednotku prepnúť do módu „Možnosti servisu“, tlačítko „SETUP“ (pod krytom vľavo od displeja),
- zvoliť zobrazenie „ Izby a zariadenia“,
- zvoliť „Nastavte existujúcu izbu “,
- vybrať požadovanú izbu (bola vopred nakonfigurovaná),
- zvoliť „Zariadenia v izbe “,
- zvoliť „Pridajte zariadenie“,
- zvoliť „Začať registráciu“,
- stlačiť inštalačné tlačidlo
na jednotke FT (uprostred krytu), na jednotke RS (jediné vľavo hore).

Pozn.: Luxury Replica Watches
Jednotky FT a RS musia byť pred „pridaním“ k jednotke CC resetované (súčasť výrobného nastavenia). Pokiaľ jednotky boli už adresované a odobrané, tak je treba resetovať nasledujúcim spôsobom:

FT jednotka:
- vypnúť napájanie 230 V, stlačením tlačidla vypínača (pod LED diódou, ktorá zhasne),
- stlačiť servisné tlačidlo (uprostred) a držať,
- zapnúť napájanie stlačením tlačidla vypínača,
- pustiť servisné tlačidlo hneď ako začne LED dióda blikať na červeno (cca za 5 sec)
- na CC jednotke zvoliť „Začať registráciu“,
- na FT jednotke stlačiť inštalačné tlačidlo po vyzvaní na displeji CC,
- ďalej pokračovať podľa stavu zobrazenia na jednotke CC.

RS jednotka:
- na jednotke odpojiť jednu batériu,
- stlačiť a držať tlačidlo,
- pripojiť batériu, (LED svieti na červeno a svieti prázdny displej),
- pustiť tlačidlo, (displej zhasne, LED svieti trvale na zeleno, zhasne a ďalej bliká na zeleno v krátkych impulzoch),
- na CC jednotke zvoliť „„Začať registráciu“
- na RS jednotke stlačiť inštalačné tlačidlo po vyzvaní na displeji CC,
- ďalej pokračovať podľa stavu zobrazenia na jednotke CC.

Prezentáciu systému v Slovenčine nájdete na webe: www.anyreplica.com