DEVI - podlahové kúrenie

Referencie Kontakt

NOVINKY

11. 12. 2012 Čím je DEVIreg Touch výnimočný?
Vymaľovali ste alebo ste urobili v lete rozsiahlejšiu rekonštrukciu? Vymeňte starý termostat na regulovanie elektrického vykurovania za nový. »
29. 5. 2011 DEVILINK už aj pre riadenie radiátorových hlavíc
Revolučnou zmenou v najnovšej verzii programu DEVILINK... »
Newsletter
Školenia
Prihláste sa na školenie,
alebo do nášho newslettru
Vykurovanie »

História a podstata podlahového vykurovania.

Podlahové vykurovanie nie je výdobytkom
súčasnosti. Centrálne vykurovanie bolo známe už
pred 3000 rokmi. Okolo r.80 p.n.l. ho znovu
objavili a zdokonalili Rimania. Najskôr vykurovali
kúpele, neskôr celé obydlia. Teplovzdušné
vykurovanie v podlahových kanáloch využívalo
spaliny z centrálneho ohniska. Moderná doba
vytvorila podmienky pre „boom “ podlahového
vykurovania. Pri podlahovom vykurovaní je
vykurovacím telesom celá podlaha, až na rozdiel
od konvenčného radiátorového vykurovania
umožňuje, vzhľadom na vysoký podiel sálavého
tepla, znížiť teplotu v priestore o 2 až 3 °C.
Zníženie teploty vo vykurovanom priestore
o 1 °C usporí približne 6 % energie. V tomto
prípade to predstavuje úsporu energie o 12 až
18 %. Pri podlahovom spôsobe vykurovania
možno zabezpečiť veľmi priaznivé rozloženie
teploty v miestnosti vo zvislom smere. Pri
podlahe je to obvykle 24 °C, vo výške hlavy 20 °C
a pod stropom 18 °C. Neprekurujeme teda
prázdne priestory pri strope a aj straty cez okná
sú nižšie, pretože teplota vo výške okien je
menšia. Stúpanie tepla z podlahy je veľmi mierne
a menšie je teda aj prúdenie vzduchu a s ním
spojený pohyb prachových častíc. To výrazne
znižuje pôsobenie alergénov obsiahnutých
v prachových časticiach na ľudský organizmus.
Podlahové vykurovacie systémy sú preto veľmi
vhodné pre osoby alergické alebo trpiace
dýchacími ťažkosťami. Na rozdiel od vykurovania
radiátormi nedochádza pri tomto spôsobe
kúrenia k podstatnému znižovaniu relatívnej
vlhkosti v miestnosti. V miestnostiach
s dlhodobým pobytom osôb, napr. v obývacej
izbe, môže byť z hľadiska hygienických noriem
teplota povrchu podlahy maximálne 29 °C.
V miestnostiach s krátkodobým pobytom osôb,
napr. v kúpeľni,rolex replica môže byť teplota podlahy až 33 °C.
V kúpeľni sa často pohybujeme bosí a dotyk bosej
nohy s podlahou je veľmi príjemný.
Elektrické podlahové vykurovanie
Elektrické podlahové vykurovanie využíva na
produkciu tepla Joulov jav,t.j. vznik tepla v
odporovom vodiči, cez ktorý preteká elektrický
prúd. Termokábel, prípadne vykurovacia rohož,
majú výšku len niekoľko milimetrov. Pri
doplnkovom temperovaní podlahy na komfortnú
teplotu je možné vykurovaciu rohož položiť
priamo na pôvodnú podlahu. Ak porovnávame
tieto vykurovacie systémy, všímame si
predovšetkým investičné a prevádzkové náklady
a možnosti regulácie. Investičné náklady sú pri
štandardnom elektrickom vykurovaní podstatne
nižšie. Pri prevádzkových nákladoch je dôležité
porovnávať celkovú energetickú bilanciu objektu,
pretože aj pri vykurovaní plynom je potrebné
hradiť náklady za spotrebovanú elektrinu. Objekty
vykurované elektrickou energiou majú okrem
toho výhodné tarify, čiže používajú elektrinu na
ostatnú potrebu za oveľa výhodnejších
podmienok. Životnosť plynového kotla je obvykle
15 až 20 rokov, čo je v porovnaní so životnosťou
termokáblov (minimálne 50 rokov)podstatne
menej. Účinnosť vykurovacích termokáblov je v
podstate stopercentná, čo plynové kotle nemôžu
principiálne dosiahnuť. Regulácia teploty je pri
elektrickom kúrení jednoduchšia a rýchlejšia.
Termokábel má po celej dĺžke rovnakú
teplotu a regulácia sa vykonáva na základe
merania teploty podlahovými a priestorovými
snímačmi. Programovacie regulátory umožňujú
naprogramovať a následne riadiť teplotu v
miestnostiach podľa potrieb užívateľa a to vrátane
nočného zníženia teploty.Najmodernejšie
inteligentné systémy s adaptívnymi regulátormi
vyhodnocujú neustále teplotný gradient vo
vykurovanom priestore a hospodárne regulujú
vykurovanie nezávisle od zmeny počasia.
Použitie podlahového vykurovania.
Podlahové elektrické vykurovanie možno
aplikovať pod akúkoľvek podlahu. Ideálnym
podkladom na uloženie termokábla je betónová
mazanina, na ktorú potom možno aplikovať akýkoľvek povrch: keramickú dlažbu, dlažbu z prírodných materiálov, linoleum, vzdušné
koberce, parkety atď. V prípade, že je elektrické
podlahové vykurovanie nainštalované ako
hlavné vykurovanie v obytnom priestore, je
treba nevyhnutne odizolovať podlahu pod
termokáblami. Správna izolácia zabráni prestupu tepla nežiadúcim smerom a zároveň sa zaistí úsporná prevádzka. Podlahové vykurovanie
oproti štandardnému vykurovaniu poskytuje
architektom úplnú voľnosť pri navrhovaní
interiérov, a preto je vhodné aj pre reprezentačné
účely a do pamiatkovo chránených priestorov.Panerai Replica Watches
Hublot Replica
Omega Replica
Cartier Replica