DEVI - podlahové kúrenie

Referencie Kontakt

NOVINKY

11. 12. 2012 Čím je DEVIreg Touch výnimočný?
Vymaľovali ste alebo ste urobili v lete rozsiahlejšiu rekonštrukciu? Vymeňte starý termostat na regulovanie elektrického vykurovania za nový. »
29. 5. 2011 DEVILINK už aj pre riadenie radiátorových hlavíc
Revolučnou zmenou v najnovšej verzii programu DEVILINK... »
Newsletter
Školenia
Prihláste sa na školenie,
alebo do nášho newslettru
Vykurovanie »

Porovnanie elektrického a teplovodného vykurovania

Vzhľadom na to, že primárne zdroje energie sú vyčerpateľné, je nevyhnutné zaoberať sa ich efektívnym a hospodárnym využívaním. Predmetom príspevku je energetická, ekonomická a environmentálna analýza energetických systémov teplovodného podlahového vykurovania a vykurovania priamovýhrevnými odporovými káblami, ktorá sa realizovala v konkrétnom rodinnom dome.
Tepelnotechnické parametre
Pri riešenom rodinnom dome a oblasti, v ktorej sa nachádza, sa počítalo s týmito charakteristikami:•priemerná teplota vonkajšieho vzduchu θm,e = 9,9 °C,
•vonkajšia výpočtová teplota θe = –11°C,
•počet vykurovacích dní: 202,
•projektovaný tepelný príkon: 16 kW,
•ročná potreba tepla na vykurovanie: 30 MWh
•ročná potreba tepla na prípravu teplej vody: 3,8 MWh,
•ročná potreba paliva: 3 022 m3.

Typy podlahového vykurovania Cheap Cartier Replica Cieľom článku je porovnať teplovodné po­dlahové vykurovanie a vykurovanie priamo-výhrevnými elektrickými odporovými káblami.

Záver
Na základe ekonomickej a energetickej analýzy vyšli investičné náklady pri elektrickom podlahovom vykurovaní o 46,8 % a prevádzkové náklady o 6,6 % výhodnejšie v porovnaní s teplovodným podlahovým vykurovaním. Aj keď samotné prevádzkové náklady na vykurovanie sú nižšie pri teplovodnom podlahovom vykurovaní, po využití zvýhodnenej tarify na spotrebu elektrickej energie pri ostatných spotrebičoch vyšli celkové prevádzkové náklady pri elektrickom podlahovom vykurovaní nižšie. Na základe týchto skutočností by bolo v tomto rodinnom dome výhodnejšie realizovať typ podlahového vykurovania priamovýhrevnými elektrickými odporovými káblami.

Kompletný článok je možné si prečítať po kliknutí na odkaz: Porovnanie elektrického a teplovodného vykurovania


Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/1052/11.

Ing. Martin Šimko, doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Obrázky: archív autorov

Autori pôsobia na Katedre technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Literatúra
1. Petráš, D. – Koudelková, D.: Teplovodné a elektrické podlahové vykurovanie. Bratislava: JAGA Group IWC Replica, 2004.
2. Petráš, D. – Lulkovičová, O. – Takács, J. – Bašta, J. – Kabele, K.: Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava: JAGA Group, 2005.

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

Zdroj: www.asb.sk
TAG Heuer Replica