DEVI - podlahové kúrenie

Referencie Kontakt
» Termokáble DEVI na ohrev potrubia
» Termokáble DEVI na ohrev potrubia www.discount-watches.co.uk
» Termokáble DEVI na ohrev potrubia

SÚVISIACE ČLÁNKY

17. 10. 2011 Ohrev vody
Viete ako môže 3 členná rodina ročne ušetriť viac ako 3.000 litrov pitnej vody pri ohreve teplej vody? »

NOVINKY

17. 10. 2011 Ohrev vody
Viete ako môže 3 členná rodina ročne ušetriť viac ako 3.000 litrov pitnej vody pri ohreve teplej vody? »
Newsletter
Školenia
Prihláste sa na školenie,
alebo do nášho newslettru

Účinná ochrana potrubia pred mrazom môže ušetriť tisíce

Tohtoročné silné mrazy spôsobili zamrznutie a prasknutie vodovodných potrubí a havárie vo viacerých regiónoch Slovenska. Niektoré obytné časti boli odstavené od pitnej vody,kým sa hasičom a vodárom podarilo haváriu odstrániť. Havarijným stavom a zamrznutým potrubiam sa dá však predísť. Problémy so zamŕzaním potrubia inteligentne rieši systém DEVI od spoločnosti Danfoss na temperovanie a ochranu potrubia pred mrazom.

Tepelná izolácia potrubia pri silných mrazoch nestačí
V zime sú ohrozené najmä potrubia,Breitling Replica ktoré nie je možné dostatočne tepelne zaizolovať alebo uložiť v nezamŕzajúcej hĺbke.Navyše samotná tepelná izolácia nedokáže pri silných mrazoch ochrániť potrubie pred zamrznutím, resp. poškodením alebo pred zmenou garantovaných fyzikálnych parametrov média v technologickom procese,Best Replica Watches a to najmä s pomalou alebo nepravidelnou dopravou média. V prípade priemyselných potrubných dopravných ciest inštalované termokáble zabránia hustým kvapalinám stuhnúť pri poklese teploty a tiež odstránia problémy s kondenzáciou.

Praktické využitie termokáblov DEVI
• Ochrana vodovodného potrubia pred zamrznutím
• Udržovanie konštantnej teploty v teplovodnom potrubí
• Udržovanie požadovanej teploty v potrubnej dopravnej ceste

Ochrana vnútri a na potrubí prináša aj úspory Hublot Replica
Ochrana potrubia môže byť inštalovaná vo vnútri alebo na povrchu potrubia za pomoci termokáblov. Inštalácia termokáblov DEVI prináša okrem ochrany potrubia aj ďalšie výhody a úspory. Termokábel inštalovaný vo vnútri potrubia šetrí energiou, lebo termokábel prichádza do bezprostredného styku s ohrievanou látkou, čím sa znižuje potrebný výkon.Tiež potrubie vedené pod zemou, na ktorom sú inštalované termokáble, nie je potrebné ukladať príliš hlboko, čím sa ušetrí za výkopové práce. Tam, kde by bola za normálnych okolností bola dostatočnou protimrazovou ochranou 1,2 m hlboká vrstva zeme, bude stačiť s použitím termokábla hĺbka 0,5 m.

Vhodný výber termokábla
Pre ochranu potrubia pred mrazom, s inštaláciou termokáblov na povrchu potrubia, sa odporúča používať termokáble DEVIflex™ DTIP -10 s výkonom 10 Wm-1 alebo samoregulačné termokáble typov DEVI-pipeguard,replicas cartier DEVI-hotwatt a DEVI-pipeheat s výkonmi od 8 do 26 Wm-1 pri 10 °C. V prípade inštalácie termokáblov vo vnútri potrubia je vhodné použiť samoregulačné termokáble typu DEVI-pipeheat s výkonom 10 Wm-1,replicas omega ktoré majú špeciálnu vonkajšiu izoláciu. Pre udržiavanie požadovanej teploty v potrubí sú káble DEVIflex™ a samoregulačné termokáble použiteľné do max. teploty 60 °C. Pre vyššie teploty treba použiť silikónové termokáble, ktoré majú max. použiteľnosť do 170 °C.

Samoregulačné termokáble pre úplnú nezávislosť
Spoločnosť Danfoss ponúka štyri typy samoregulačných termokáblov s rôznym výkonom podľa použitia. Tieto termokáble udržiavajú konštantnú teplotu v teplovodných rozvodoch (rodinné domy, ubytovacie zariadenia, priemyselné objekty).


DEVI-iceguard ™
Tento druh samoregulačného kábla sa používa najmä na ochranu striech, odkvapových žľabov a odtokových zvodov pred snehom ľadom. Vďaka tomuto systému sú žľaby a zvody bez snehu a cencúľov celú zimu a neohrozujú okoloidúcich. Majiteľ budovy tiež ušetrí náklady na opravu žľabov a omietky. DEVI-iceguard sa používa tiež na ochranu pred snehom a ľadom dopravných plôch a odtokových kanálov
DEVI-pipeguard ™
Ochrana potrubia pred zamrznutím alebo jeho temperácia na požadovanú teplotu.

DEVI-pipeheat ™
Samoregulačný termokábel sa inštaluje buď do vnútra alebo na povrch potrubia
DEVI-hotwatt ™
Používa sa na udržiavanie teplej vody v potrubí, približne 55 °C.

Samoregulačný výhrevný okruh DPH 10
Na uľahčenie ochrany proti zamrznutiu či temperovaniu krátkych potrubí odporúča spoločnosť Danfoss ucelený program samoregulačných výhrevných káblov vybavených prívodným káblom s vidlicou (zástrčkou). Výhrevné káble označené DPH sú predovšetkým určené na krátke dĺžky domových a priemyselných inštalácií, kde vzhľadom na nízku celkovú spotrebu netreba použiť elektronické termostaty.
 

Termokábel DPH 10 je určený taktiež aj na inštalovanie dovnútra rovnej časti potrubia.
 
Tohtoročné silné mrazy spôsobili zamrznutie a prasknutie vodovodných potrubí a havárie vo viacerých regiónoch Slovenska. Niektoré obytné časti boli odstavené od pitnej vody, kým sa hasičom a vodárom podarilo haváriu odstrániť. Havarijným stavom a zamrznutým potrubiam sa dá však predísť. Problémy so zamŕzaním potrubia inteligentne rieši systém DEVI od spoločnosti Danfoss na temperovanie a ochranu potrubia pred mrazom.

Tepelná izolácia potrubia pri silných mrazoch nestačí
V zime sú ohrozené najmä potrubia, ktoré nie je možné dostatočne tepelne zaizolovať alebo uložiť v nezamŕzajúcej hĺbke. Navyše samotná tepelná izolácia nedokáže pri silných mrazoch ochrániť potrubie pred zamrznutím, resp. poškodením alebo pred zmenou garantovaných fyzikálnych parametrov média v technologickom procese, a to najmä s pomalou alebo nepravidelnou dopravou média. V prípade priemyselných potrubných dopravných ciest inštalované termokáble zabránia hustým kvapalinám stuhnúť pri poklese teploty a tiež odstránia problémy s kondenzáciou.

Praktické využitie termokáblov DEVI
• Ochrana vodovodného potrubia pred zamrznutím
• Udržovanie konštantnej teploty v teplovodnom potrubí
• Udržovanie požadovanej teploty v potrubnej dopravnej ceste

Ochrana vnútri a na potrubí prináša aj úspory
Ochrana potrubia môže byť inštalovaná vo vnútri alebo na povrchu potrubia za pomoci termokáblov. Inštalácia termokáblov DEVI prináša okrem ochrany potrubia aj ďalšie výhody a úspory. Termokábel inštalovaný vo vnútri potrubia šetrí energiou, lebo termokábel prichádza do bezprostredného styku s ohrievanou látkou, čím sa znižuje potrebný výkon. Tiež potrubie vedené pod zemou, na ktorom sú inštalované termokáble, nie je potrebné ukladať príliš hlboko, čím sa ušetrí za výkopové práce. Tam, kde by bola za normálnych okolností bola dostatočnou protimrazovou ochranou 1,2 m hlboká vrstva zeme, bude stačiť s použitím termokábla hĺbka 0,5 m.

Vhodný výber termokábla
Pre ochranu potrubia pred mrazom, s inštaláciou termokáblov na povrchu potrubia, sa odporúča používať termokáble DEVIflex™ DTIP -10 s výkonom 10 Wm-1 alebo samoregulačné termokáble typov DEVI-pipeguard, DEVI-hotwatt a DEVI-pipeheat s výkonmi od 8 do 26 Wm-1 pri 10 °C. V prípade inštalácie termokáblov vo vnútri potrubia je vhodné použiť samoregulačné termokáble typu DEVI-pipeheat s výkonom 10 Wm-1, ktoré majú špeciálnu vonkajšiu izoláciu. Pre udržiavanie požadovanej teploty v potrubí sú káble DEVIflex™ a samoregulačné termokáble použiteľné do max. teploty 60 °C. Pre vyššie teploty treba použiť silikónové termokáble, ktoré majú max. použiteľnosť do 170 °C.

Samoregulačné termokáble pre úplnú nezávislosť
Spoločnosť Danfoss ponúka štyri typy samoregulačných termokáblov s rôznym výkonom podľa použitia. Tieto termokáble udržiavajú konštantnú teplotu v teplovodných rozvodoch (rodinné domy, ubytovacie zariadenia, priemyselné objekty).
Omega Replica


DEVI-iceguard ™
Tento druh samoregulačného kábla sa používa najmä na ochranu striech, odkvapových žľabov a odtokových zvodov pred snehom ľadom. Vďaka tomuto systému sú žľaby a zvody bez snehu a cencúľov celú zimu a neohrozujú okoloidúcich. Majiteľ budovy tiež ušetrí náklady na opravu žľabov a omietky. DEVI-iceguard sa používa tiež na ochranu pred snehom a ľadom dopravných plôch a odtokových kanálov
DEVI-pipeguard ™
Ochrana potrubia pred zamrznutím alebo jeho temperácia na požadovanú teplotu.

DEVI-pipeheat ™
Samoregulačný termokábel sa inštaluje buď do vnútra alebo na povrch potrubia

DEVI-hotwatt ™
Používa sa na udržiavanie teplej vody v potrubí, približne 55 °C.

Samoregulačný výhrevný okruh DPH 10
Na uľahčenie ochrany proti zamrznutiu či temperovaniu krátkych potrubí odporúča spoločnosť Danfoss ucelený program samoregulačných výhrevných káblov vybavených prívodným káblom s vidlicou (zástrčkou). Výhrevné káble označené DPH sú predovšetkým určené na krátke dĺžky domových a priemyselných inštalácií, kde vzhľadom na nízku celkovú spotrebu netreba použiť elektronické termostaty.
 

Termokábel DPH 10 je určený taktiež aj na inštalovanie dovnútra rovnej časti potrubia.

Omega Replica Watches